Kõik sellel lehel kajastatu on vaid meie isiklik arvamus ning ei ole kuidagi seotud Laskesuusatamise Föderatsiooni, Eesti Kaitseväe, Tartu Ülikooli ja teiste meiega seotud asutuste ja organisatsioonide ametliku seisukohaga. Lehe autorid ei vastuta info täielikkuse, õigsuse ja objektiivsuse eest.
Käesoleva lehekülje ja sellele järgnevate lehekülgede koostaja ei võta endale mingisugust vastustust sellel ja/või järgnevatel lehekülgedel esineda võivate mõnede inimeste moraali, sündsustunnet ja maailmavaadet riivavate tekstide, piltide ja muus võimalikus vormis avaldatud info poolt eraldi või koostoimes tekkida võiva igasuguse kahju ja muude ebameeldivuste eest.

Lehe autorid ei vastuta kommentaaride sisu eest, kuid jätavad endale õiguse toimetada või kõrvaldada kommentaare, mis on solvavad, labased, sisaldavad reklaami või kutsuvad üles ebaseaduslikule tegevusele.

Kõik lehe autorite sissekanded on mõeldud positiivsena, ühegi isiku subjektiivne kritiseerimine ei ole taotluslik. Autorite küüniline kirjaviis näitab eelkõige nende kriitilist suhtumist iseendasse.
Organisatsioonide kohta käivad kommentaarid ei ole kuidagi seotud nendes organisatsioonides tegutsevate isikutega.

NB! Muutus alates 27.05.2009! Meediaväljaannetes antud lehele viitmiseks ja tsiteerimiseks on vajalik autori luba. Muul juhul võib leheküljel avaldatud materjali vabalt kasutada ilma loata, kuid meile viidates. Meediaväljaannetes (tele, raadio, ajakirjandus sh internetiportaalid) võib tsiteerida ainult artikleid, kus selleks on luba antud ning vajalik on viide kodulehele. Eraisikud võivad tsiteerida ja viidata ka muudele artiklitele.

Kontakt